Konkurs na granty RISE - aktualizacja

 

6 stycznia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs adresowany jest dla instytucji reprezentujących różne branże. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 4 lat. Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnych projektów obejmujących międzysektorową i międzynarodową wymianę pracowników, prowadzenie badań i szkolenia. Nabór wniosków trwa do 28 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem internetowym:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html

 

Uwaga:

Nastąpiła zmiana statusu Ukrainy w konkursie RISE. Ukraina traktowana jest jako kraj stowarzyszony, czyli nie może być traktowana jako kraj trzeci.