Stypendia i staże habilitacyjne w Niemczech

 

Niemieckie uniwersytety, instytuty badawcze oraz prywatni przedsiębiorcy chętnie przyjmą naukowców na stypendia i staże habilitacyjne finansowane przez Unię Europejską w ramach projektów badawczo-szkoleniowych "H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)".

Granty MSCA umożliwiają sfinansowanie projektów habilitacyjnych we wszystkich dyscyplinach. Pracownicy naukowi posiadający stopień doktora powinni przygotować wniosek w porozumieniu z opiekunem w odpowiedniej instytucji przyjmującej. Najbliższy termin złożenia wniosku o stypendium indywidualne to 10 września 2015 r.

Osoby zainteresowane nawiązaniem kontaktów z instytucjami z Niemiec zachęcamy do skorzystania z bogatej bazy ofert zamieszczonych w serwisie internetowym Europejskiego Biura Łącznikowego Organizacji Naukowych (KoWi): http://www.kowi.de/msca-host-offers