Stypendia ASSISTID dla psychologów i terapeutów

 

Instytut badawczy DOCTRID z Irlandii przyjmuje wnioski stypendialne do programu "ASSISTID", finansowanego w ramach działania Marie Curie COFUND z 7 Programu Ramowego UE. O stypendia ubiegać się mogą osoby prowadzące badania nad niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nabór wniosków prowadzony jest do 31 marca 2015 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem internetowym: http://www.assistid.eu oraz w załączonym zaproszeniu.

ASSISTID Call for Proposals 2015.pdf