Zostań ekspertem KE

 

Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia od osób, które chciałyby włączyć się do prac nad oceną wniosków projektowych składanych m.in. do programu Horyzont Europa.

 

Recenzowanie projektów to praca, która poza korzyściami finansowymi, umożliwia także nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz zdobycie umiejętności pisania zwycięskich wniosków.

 

Ekspertem KE może zostać każdy, kto posiada wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie w wybranej dyscyplinie naukowej, a także dobrze zna język angielski. Oferta skierowana jest do przedstawicieli różnych sektorów w tym m.in. naukowców, przedsiębiorców, specjalistów w dziedzinie innowacji. 

 

Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia przez cały czas realizacji programu Horyzont Europa. Można je składać elektronicznie w serwisie "Funding & tender opportunities"  Jednakże zachęcamy Państwa do tego by rejestrować się jak najwcześniej, zwiększając tym samym szanse na to, by wnioski z polskim uczestnictwem były oceniane również przez polskich recenzentów. 

 

Listy z nazwiskami powołanych ekspertów są tworzone odrębnie dla każdego obszaru tematycznego lub panelu i można je znaleźć w sekcji "Reference documents": https://bit.ly/2RjdPc7

 

"EKSPERT KOMISJI EUROPEJSKIEJ. Ty też możesz nim zostać.":

Instrukcja dla osób zainteresowanych pracą w charakterze eksperta: