Spotkanie brokerskie w Brukseli

 

22 maja br. w Brukseli zorganizowane zostanie spotkanie dla osób poszukujących współpracy w ramach projektów wpisujących się w obszar tematyczny „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” programu Horyzont 2020. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną tematy aktualnego konkursu, tj.:

  • Making science education and careers attractive for young people (SEAC);
  • Promoting gender equality in research and innovation (GERI);
  • Integrating society in science and innovation (ISSI);
  • Developing governance for the advancement of responsible of responsible research and innovation (GARRI).

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w Programie Pracy, który pobrać można z Portalu Uczestnika: http://goo.gl/OhZAzQ. W dalszej części wydarzenia uczestnicy bedą mogli wziąć udział w umówionych spotkaniach bilateralnych.

 

Program spotkania brokerskiego oraz rejestracja znajdują się pod adresem internetowym: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015