Nowy konkurs L’Oréal Polska

 

Do 31 maja br. trwa nabór wniosków w ramach wspólnego przedsięwzięcia L’Oréal Polska, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z oferty tej skorzystać mogą wyłącznie kobiety prowadzące badania w dziedzinie nauk o życiu. Pięć najlepszych zgłoszeń zostanie nagrodzonych stypendiami, z których dwa w wysokości 30 tys. PLN otrzymają doktorantki (granica wieku: 35 lat) a trzy po 35 tys. PLN - habilitantki (granica wieku: 45 lat). Poza ww. wyróżnieniami, MNiSW sfinansuje także udział w dowolnie wybranej zagranicznej konferencji naukowej, która będzie miała miejsce na terenie Europy.

 

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie znajdują się pod adresem internetowym: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php