Granty na Granty

 

Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

 

W ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dofinansowanie na pokrycie kosztów przygotowania wniosku projektowego. Otrzymać je mogą wyłącznie polskie zespoły badawcze, które spełniają następujące kryteria:

  • stworzyły międzynarodowe konsorcjum (składające się z min. 3 podmiotów) i podjęły się roli Koordynatora Projektu, lub weszły w skład międzynarodowego konsorcjum i podjęły się roli Lidera Pakietu Pracy (Work Package Leader);
  • uzyskały wysoką ocenę punktową wniosku, tj. otrzymały liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu punktowego (Threshold) wyznaczonego przez KE dla konkretnego postępowania konkursowego; 
  • złożyły wniosek do MNiSW w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego.

 

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 30 tysięcy złotych dla Koordynatora Projektu i nie więcej niż 10 tysięcy złotych dla Lidera Pakietu Pracy w ramach projektu międzynarodowego. Wsparcie to może zostać wykorzystane m.in. na pokrycie kosztów związanych z napisaniem wniosku, wyjazdami na spotkania konsorcjum, udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych lub spotkaniach brokerskich.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły do 1 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat programu „Granty na granty” można znaleźć na stronie internetowej MNiSW pod adresem https://goo.gl/kiFH1t