Wsparcie na uzyskanie grantu

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła drugi nabór wniosków w ramach tegorocznego programu pn.: "Wsparcie na uzyskanie grantu".

 

Z oferty programu mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy przygotowujący i składający wnioski do programów wsperających międzynarodową współpracę w obszarze badań naukowych i innowacji, lecz tylko takich, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r. Wśród tych programów znajduje się m.in. program ramowy Horyzont 2020.

 

Wysokość grantu na przygotowanie wniosku zależy od charakteru uczestnictwa we wspólnym projekcie międzynarodowym. Koordynatorzy konsorcjów są uprawnieni do grantu w wysokości 75 tys. PLN, natomiast przedsiębiorstwa uczestniczące w charakterze partnerów - 35 tys. PLN. Dofinansowanie obejmuje do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na opracowanie i złożenie wniosku. PARP nie wprowadza ograniczeń w liczbie składanych wniosków. Oznacza to, iż przedsiębiorcy biorący udział w kilku odrębnych konkursach międzynarodowych mogą kilkukrotnie występować do PARP. Nabór wniosków zakończy się 5 sierpnia br.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie internetowej PARP: http://www.parp.gov.pl/index/index/1817