Współpraca w Indiami

 

Informujemy, iż Unia Europejska finansuje ze środków programu Horyzont 2020 projekt wspierający współpracę badawczą z Indiami w zakresie zrównoważenia środowiskowego.

 

Za realizację projektu pn: "Technological Eco-Innovations for the Quality Control of Polluted Waters and Soils" (TECO) odpowiadają: Italian National Research Council (CNR - Włochy) oraz National Environmental Engineering Research Institute (NEERI - Indie). W ramach tego przedsięwzięcia przyznawane będą granty umożliwiające europejskim pracownikom naukowym, inżynierom oraz innym specjalistom nawiązanie kontaktu z hinduskimi instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Realizacja grantu wiązać się będzie z koniecznością krótkoterminowego wyjazdu do Indii (trwającego do 3 miesięcy) w celu wspólnej realizacji innowacyjnych pomysłów dotyczących zastosowania nowych technologii do odkażania wód i gleb.


Wnioski o granty można składać do 15 września br. Wyjazdy stypendialne rozpoczną się w styczniu 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące aplikowania o granty znajdują się na stronie internetowej projektu (www.tecoproject.eu) oraz w załączonej ulotce.