POLONEZ 1

 

15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło program stypendialny POLONEZ 1, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2015 r.

 

Przydatne adresy internetowe: