Transport drogowy w nowych konkursach H2020

 

23 października 2015 r. w Warszawie będzie miał miejsce dzień informacyjny poświęcony tematyce badawczej transportu drogowego przewidzianej na 2016 rok w ramach Wyzwania Społecznego: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” Programu Horyzont 2020. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

 

Do udziału w dniu informacyjnym zapraszamy osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa transportu drogowego, ITS, miejskiej mobilności, zagadnień logistycznych, ekologicznych pojazdów, zautomatyzowanego transportu drogowego przewidzianych w ramach wyzwania „Inteligentnego, zielonego i zintegrowanego transportu” jak i też innych zagadnień związanych z transportem drogowym przewidzianych w innych priorytetach programu H2020 (np. materiałów w ramach priorytetu NMP, czy też technologii IT w ramach priorytetu ICT). Omówione zostaną ponadto zasady uczestnictwa i składania wniosków projektowych jak również zagadnienia finansowe.

 

Uczestnicy dnia informacyjnego będą mieli także okazję do zaprezentowania pomysłów na innowacje lub zgłoszenia potrzeby rozwiązania innowacyjnego w ramach poruszanych w tym dniu zagadnień. Chętni proszeni są o ich zgłaszanie indywidualnie na adres mailowy: zbigniew.turek@kpk.gov.pl do 15 października 2015 r. Powinny być to 3-4 slajdy w formacie PowerPoint (PPT).

 

Szczegółowy program dnia informacyjnego oraz formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem internetowym: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-inteligentny-zielony-i-zintegrowany-transport-tematyka-transportu-drogowego-w-konkursach-na-2016-rok. Natomiast wersja robocza Programu Pracy w obszarze transportu dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17.