Znak jakości dla najlepszych grantów niesfinansowanych

 

Wysoko ocenione wnioski projektowe, które z uwagi na ograniczenia budżetowe nie otrzymały dofinansowania z programu Horyzont 2020, zostaną wyróżnione przez Komisję Europejską specjalnym poświadczeniem jakości. 

 

Nowa inicjatywa KE została nazwana "Pieczęcią Doskonałości" ("Seal of Excellence"). Przyznanie tego wyróżnienia ma przede wszystkim pomóc w ubieganiu się o finansowanie z innych źródeł niż program Horyzont 2020. Znak jakości ma być respektowany przez instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a także krajowymi i regionalnymi programami inwestycyjnymi. W pierwszej fazie realizacji "Pieczęć Doskonałości" ma być przyznawana małym i średnim przedsiębiorcom, którzy składali wnioski w ramach Instrumentu MŚP. Później do akcji mogą być włączone inne obszary programu H2020.

 

Szczegóły dot. "Pieczęci Doskonałości" znajdują się pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm