Oferta H2020 dla nauk społecznych i humanistycznych

 

Osoby poszukujące informacji o ofercie Programu Horyzont 2020 w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych bądź humanistycznych, powinny zapoznać się z opracowaniem pt.: "Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities" opublikowanym ostatnio przez organizację Net4Society.

 

Net4Society zrzesza międzynarodowych ekspertów zajmujących się w Programie Horyzont 2020 obszarami: "Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa" oraz "Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa". Osoby te brały udział w Komitetach Programowych i były odpowiedzialne za ostateczny kształt tematów konkursowych, które Komisja Europejska opublikowała w październiku br. Opracowanie, które polecamy Państwa uwadze, zawiera kompletną listę konkursów wyselekcjonowanych specjalnie pod kątem ich przydatności dla zespołów reprezentujących nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne.

 

Dokument "Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities" można pobrać wprost ze strony internetowej Net4Society: http://www.net4society.eu/_media/Opportunities Document for SSH researchers.pdf