Konkurs w obszarze biotechnologii przemysłowej

 

Trwa konkurs w ramach akcji "ERA-NET Industrial Biotechnology 2" poświęcony prowadzeniu badań w zakresie biotechnologii przemysłowej. Zwycięskie projekty polskich zespołów naukowych zostaną sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przeznaczyło na ten cel kwotę 500 000 euro. Więcej informacji o szczegółach naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej NCBiR pod adresem: http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,3693,otwarcie-naboru-wnioskow-w-7-konkursie-w-ramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html

 

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2016 r