Współpraca w obszarze zdrowia

 

Informujemy, iż do 10 grudnia 2015 r. można zarejestrować się na międzynarodowe spotkanie brokerskie, organizowane przez zespół realizujący projekt "Health NCP 2.0" wraz z dwiema instytucjami z Francji. Odbędzie się ono 13 stycznia 2016 r. w Paryżu. W trakcie ww. wydarzenia, przedstawiciele różnych zagranicznych instytucji zajmujących się problematyką "zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu" będą mieli okazję na znalezienie partnerów, z którymi przygotują projekty badawcze i przystąpią do Programu Horyzont 2020.

 

Informacje nt. spotkania brokerskiego oraz formularz rejestracyjny znaleźć można pod adresem internetowym: https://www.b2match.eu/behealthparis