Otwarto nabór wniosków w ramach IncoNET-EaP

 

Projekt IncoNET-EaP powstał dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej z 7 Programu Ramowego UE. Celem tej inicjatywy jest wzmacnianie współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego a Unią Europejską w następujących obszarach: zmiany klimatu, zdrowie i energia.

 

1 grudnia 2015 r. IncoNET-EaP uruchomił nabór wniosków w ramach konkursu "Grants & Coaching of EU-EaP Twinning Teams". Głównym celem organizacji konkursu jest zbudowanie długofalowej współpracy w zakresie przygotowania wniosków konkursowych programu Horyzont 2020 w latach 2016-2017. Wnioski można składać do 15 stycznia 2016 r.

 

Informacje o konkursie można znaleźć pod adresem internetowym: http://www.inco-eap.net/en/504.php