Raport nt. udziału Polski w programie H2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki ze 158 konkursów programu H2020.

 

Raport można pobrać ze strony internetowej KPK: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020-158.pdf