Nowy konkurs na granty RISE

 

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs adresowany jest dla współpracujących ze sobą instytucji reprezentujących sektor akademicki oraz pozaakademicki. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 4 lat. Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnych projektów obejmujących międzysektorową i międzynarodową wymianę pracowników, prowadzenie badań i szkolenia. Nabór wniosków trwa do 28 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem internetowym:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html