Nabory wniosków w ramach akcji ERA Net

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, iż trwa obecnie nabór wniosków projektowych w ramach akcji ERANet-LAC oraz ERA-NET Solar. Są to przedsięwzięcia międzynarodowe, w których NCBiR pełni rolę uczestnika. Dzięki temu polskie instytucje mają możliwość składania wniosków badawczych w konkursach tych akcji a NCBiR zapewni finansowanie udziału polskich zespołów w zwycięskich projektach.