Dzień informacyjny Infrastruktur Badawczych

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny poświęcony możliwości udziału infrastruktur badawczych w projektach Horyzontu 2020, a także możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu naukowców do wielu europejskich infrastruktur (zarówno tradycyjnych, jak i e-infrastruktur).

 

Data: 26 stycznia 2016 r.

Miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

 

Program spotkania oraz system rejestracji uczestnictwa dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.kpk.gov.pl/?event=infrastruktura-badawcza-w-programie-horyzont-2020