ERA-NET: dzień informacyjny dla nauk społecznych

 

27 stycznia br. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dot. konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET:

NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL) oraz ERA-NET Smart Urban Futures:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,
  • New dynamics of public services,
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities.


Spotkanie organizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym. Uczestnictwo jest nieodpłatne, jednakże z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zapewniają udział tylko osobom, które zarejestrują swój udział poprzez stronę internetową: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dot-projektow-era-net-norface-dial-oraz-smart-urban-futures. Tam znajduje się także szczegółowy program spotkania oraz informacje adresowe.