Europejskie wyróżnienie dla Instytutu Agrofizyki PAN

 

Komisja Europejska przyznała Instytutowi Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. Bohdana Dobrzańskiego prawo do posługiwania się logo „HR Excellence in Research”. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wdrożenia w Instytucie wewnętrznych regulacji zgodnych z zasadami „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, zmierzających do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej i zapewniających transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

O europejskie logo „HR – excellence in Research” ubiegać się mogą instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania. Oprócz Instytutu Agrofizyki PAN wyróżnienie to otrzymało do tej pory 9 polskich instytucji naukowych:

  • Instytut Technologii Elektronowej (marzec 2016)
  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (styczeń 2016)
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (listopad 2015)
  • Instytut Fizyki PAN (lipiec 2015)
  • Instytut Chemii Fizycznej PAN (grudzień 2014)
  • Instytut Genetyki Roślin PAN (styczeń 2014)
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (październik 2013)
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (luty 2013)
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (czerwiec 2012)

 

Więcej informacji na temat uzyskanego wyróżnienia znajdą państwo na stronie internetowej Instytutu Agrofizyki PAN oraz w portalu Euraxess.
 

TAGI: Euraxess