Konsultacje programu pracy H2020 "Klimat"

 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce". Planowane działania będą realizowane w latach 2018-2020 i koncentrować się będą na priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz badaniach foresight.

 

Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich przedmiotem oraz formularz znajdują sie na stronach:

 

Konsultacje trwają do 8 kwietnia 2016 r.