Potrzebni eksperci z dziedziny rolnictwa

 

Rolnicy, naukowcy oraz inne osoby zainteresowane tematami recyklingu substancji odżywczych oraz zrównoważonej mobilizacji zasobów biomasy leśnej mają szansę dołączenia do nowopowstających grup eksperckich Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji w dziedzinie wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).

 

W tym celu należy wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-groups-expert-application-form).

Termin zgłaszania kandydatur mija 21 marca br.

Szczegóły konkursu zostały opisane w niniejszym ogłoszeniu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20160223_calltext_fg19_20.pdf