Logo HR trafia do Puław

 

Kolejne instytucje naukowe otrzymują europejskie logo „HR Excellence in Research”. Wśród nich znalazł się puławski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wdrożenia w Instytucie wewnętrznych regulacji zgodnych z zasadami „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, zmierzających do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej i zapewniających transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych. 

 

Dotychczas Logo HR otrzymały:

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Technologii Elektronowej
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN 
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

O europejskie logo HR ubiegać się mogą instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można m.in. w portalu Euraxess.

TAGI: Euraxess