Międzynarodowe konkursy na projekty badawcze

 

Polscy naukowcy wraz z partnerami zagranicznymi mogą przystępować do konkursów na międzynarodowe projekty badawcze:

  • M-ERA.NET 2: konkurs dotyczy finansowania badań obejmujących zagadnienia z zakresu: integrated computational materials engineering (ICME); innovative surfaces, coatings and interfaces; high performance synthetic and biobased composites; functional materials; interfaces between materials and biological hosts for health applications; materials for additive manufacturing. Nabór prowadzony będzie do 14 czerwca br. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem internetowym Narodowego Centrum Nauki (NCN): https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-17-m-era-net-2
TAGI: NCBiR, NCN, Konkurs