Forum Karier Naukowych

 

W imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Euraxess Polska zapraszamy do udziału w nowym, cyklicznym wydarzeniu pn.: "Forum Karier Naukowych".

 

Celem tej inicjatywy jest wspieranie naukowców w zarządzaniu swoją karierą. Dla uczestników Forum przygotowano wystąpienia tematyczne, warsztaty, dyskusje oraz spotkania networkingowe z przedstawicielami pracodawców: instytucji sektora publicznego i podmiotów prywatnych zaangażowanych w działalność B+R.

 

Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2016 (sobota), w godzinach 13:00–18:00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, ul. Pawińskiego 5B.

 

Udział w Forum jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział należy się jedynie zarejestrować. Program wydarzenia dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.forumkariernaukowych.pl/. Zapisać można się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod powyższym odnośnikiem internetowym.