EURIAS Fellowships Programme

 

19 kwietnia 2016 r. uruchomiony został nabór wniosków na zagraniczne staże naukowe w ramach EURIAS Fellowships Programme. Staż zrealizować można w jednym z kilkunastu instytutów naukowych współpracujących z programem. Instytucje goszczące pokrywają koszty związane z zakwaterowaniem, podróżą oraz badaniami naukowymi. Dodatkowo, każdy stażysta otrzyma stypendium wynoszące od 26 000 do 38 000 euro. 

 

Z oferty skorzystać mogą przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, a także innych dziedzin nauki pod warunkiem, iż w trakcie pobytu na stażu nie będzie konieczne prowadzenie prac laboratoryjnych. Wśród wymagań stawianych wnioskodawcom jest warunek posiadania stopnia naukowego doktora oraz udokumentowany staż pracy naukowej (2-9 lat w przypadku Junior Fellowships oraz min. 10 lat dla Senior Fellowships) . Będzie to weryfikowane na podstawie dyplomu doktorskiego, CV oraz dorobku naukowego. Wnioski można składać do 8 czerwca 2016 r. 

 

Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem internetowym: http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/