Premia na horyzoncie

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie".

 

W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektów H2020. Aby jednostka naukowa otrzymała dofinansowanie, będzie musiała złożyć wniosek w ramach konkursu, którego warunki zostały opisane na stronie internetowej MNiSW pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/premia-na-horyzoncie

 

Aktualizacja:

Nabór wniosków zakończono 30 września 2018 r.