Premia na horyzoncie 2

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie 2".

 

W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektów H2020. Aby jednostka naukowa otrzymała dofinansowanie, będzie musiała złożyć wniosek w ramach konkursu, którego warunki zostały opisane na stronie internetowej MNiSW pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/przedsiewziecie-premia-na-horyzoncie-2/