Dzień informacyjny obszaru "Zdrowie" w KPK


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan".

 

Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są zarejestrowanie swojego udziału. Dokładne informacje dot. miejsca, przebiegu spotkania oraz sposobu rejestracji znajdują się pod adresem internetowym https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowie-zmiany-demograficzne-i-dobrostan-tematy-na-rok-2017

 

W załączeniu:

- agenda dnia informacyjnego