Konkurs na granty MSCA COFUND

 

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie – COFUND. Celem projektów będzie dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych programów stypendialnych. Wniosek może złożyć samodzielnie uczelnia wyższa, instytut badawczy, przedsiębiorstwo a także inna instytucja zainteresowana rozwijaniem zasobów ludzkich i działająca na rzecz badań i innowacji. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przedstawienie programu, w ramach którego przyznawane będą indywidualne granty badawczo-szkoleniowe zarówno doświadczonym naukowcom jak i doktorantom.

 

Wnioski można składać do 29 września 2016 r.

 

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie KE Participant Portal pod adresem internetowym: http://goo.gl/NKMyDz