Science with and for Society - konsultacje społeczne

 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (Science with and for Society). Działania w ramach tego obszaru realizowane będą w latach 2018-2020.

 

Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich przedmiotem oraz formularz znajdują sie na stronach KE pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_en.htm

 

Konsultacje trwają do 4 lipca 2016 r.