Spotkanie brokerskie w Brukseli

 

1 czerwca br. CZELO (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation) organizuje w Brukseli spotkanie dla potencjalnych partnerów zainteresowanych utworzeniem konsorcjów projektowych w obszarze "Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy". Oprócz samego spotkania brokerskiego odbędą się także warsztaty dla zespołów zainteresowanych udziałem na najbliższych konkursach Programu Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące programu wydarzenia oraz sposobu rejestracji uczestnictwa dostępne są pod adresem internetowym: http://www.czelo.cz/en/horizon-2020/part-iii-societal-challenges/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-water/events/consortium-building-event-thematic-h2020-workshop-for-sc2-themes-1