ERC Advanced Grant - konkurs 2016

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu na ich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim ryzkiem, otwierają i poszerzają nowe perspektywy w konkretnych obszarach badawczych.

 

Granty ERC Advanced przeznaczone są dla badaczy, którzy mają ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania (naukowiec musi zaprezentować dorobek z ostatnich 10 lat).

Grant do wysokości 2,5 mln euro na okres maksymalnie 5 lat. Więcej informacji o grantach ERC Advanced na stronie: http://erc.europa.eu/

 

Termin składania wniosków: 1 września 2016 r., godz. 17:00.

 

Dokumentacja konkursowa znajduje się na portalu uczestnika (Participant Portal): http://goo.gl/ypwrw3