MNiSW ogłasza nowy konkurs "Granty na granty"

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację o naborze wniosków do programu "Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej".

 

Szczegółowe informacje o programie oraz dokumentacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.