Dzień informacyjny dla koordynatorów


23 września 2016 r. Komisja Europejska zorganizuje w Brukseli specjalne spotkanie dla koordynatorów projektów H2020. Wydarzenie adresowane jest w szczególności do przedstawicieli tych instytucji, które niebawem podpiszą swoje pierwsze umowy grantowe i chcą poznać najważniejsze aspekty administracyjne, finansowe i prawne związane z przygotowaniem i realizacją umów.

 

Aby mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-gap/ register.cfm. Osoby, które nie będą w stanie osobiście przyjechać do Brukseli mogą także obserwować to wydarzenie dzięki transmisji online.