Ogłoszono nowy konkurs na projekty ITN

 

Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne szkolenia oraz studia doktoranckie.

Skrócone warunki uczestnictwa:

  • 3 typy projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) lub European Joint Doctorates (EJD)
  • Wnioski mogą być składane są przez konsorcja naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z min. 3 uczestników (wyjątek: EID – min 2)
  • Należy zaproponować kompleksowy i komplementarny program szkoleń trwający maksymalnie 48 miesięcy, w trakcie którego szkolenie początkujących naukowców trwać może od 3 do 36 miesięcy, można zorganizować także warsztaty i konferencje.

Wnioski można składać do 10 stycznia 2017 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Participant Portal pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html