Spotkania brokerskie w obszarze Euratom

 

Najbliższe spotkania brokerskie dla działań z obszaru Euratom odbędą się w Madrycie i Bratysławie. Oba wydarzenia organizowane są przez sieć Enterprise Europe Network oraz konsorcjum projektu NUCL-EU 2020. 

 

Pierwsze ze spotkań odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Madrycie. Jego tematem będzie produkcja radionuklidów oraz wiązek protonów i jonów w leczeniu nowotworów. Na spotkanie brokerskie zaproszeni są naukowcy oraz przedsiębiorcy zajmujący się następującymi zagadnieniami:

  • produkcja izotopów PET
  • SPECT izotopy
  • Cyklotrony SC stosowane w terapii
  • Właściwości SC: (Linac, synchrotron, Libo, itp.)

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: https://www.b2match.eu/superconductivity2016


Kolejne spotkanie brokerskie będzie miało miejsce 30 listopada 2016 r. Zostanie ono połączone z konferencja SET-Plan. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: https://www.b2match.eu/networking2016