Podziel się opinią o programie H2020

 

Komisja Europejska prowadzi okresową ocenę programów Horyzont 2020 i Euratom. Swoją opinię o ich funkcjonowaniu można wyrazić poprzez wypełnienie kwestionariuszy internetowych:

Opinie zebrane w ramach oceny okresowej zostaną wykorzystane do poprawy funkcjonowania obu programów w kolejnych konkursach. Odegrają również istotną rolę w kształtowaniu programów badawczych, które rozpoczną się po 2020 r..

Konsultacje zakończą się 15 stycznia 2017 r. O szczegółach akcji mogą się Państwo dowiedzieć z komunikatu KE opublikowanego na stronie: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016

Do udziału w ocenie śródokresowej zachęca takze dr Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Prosimy zapoznać się z listem opublikowanym w krajowym portalu programu H2020.