Dzień Informacyjny "Bezpieczeństwo żywnościowe"

 

Informuję, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) organizuje Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020. Odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w budynku SGGW przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie .

 

W trakcie Dnia Informacyjnego omówiona zostanie bieżąca tematyka konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok, a także kwestie związane ze składaniem wniosków oraz ich oceną. Jednym z prelegentów będzie pani Inge van Oost (DG AGRI) przedstawicielka i ekspert Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI). 


Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dotyczacy-2-wyzwania-spolecznego-sc2-bezpieczenstwo-zywnosciowe-w-programie-h2020-2

Program spotkania