Uaktualniona wersja Annotated Model Grant Agreement

 

Informujemy, że na stronie Participant Portal opublikowana została uaktualniona wersja Umowy Grantowej z komentarzami (Annotated Model Grant Agreement).

Modyfikacje dotyczą m.in.:

  • miesięcznego wyliczania stawki godzinowej,
  • odpisów amortyzacyjnych aparatury,
  • wynagradzania w projektach ERA chairs.

Aktualny model umowy dostępny jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html