Konkurs na granty RISE 2017

 

Otwarto nowy konkurs na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez międzysektorowe konsorcjum zrzeszające min. 3 niezależne od siebie podmioty z 3 różnych krajów. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 4 lat. Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnych projektów obejmujących międzysektorową i międzynarodową wymianę pracowników, prowadzenie badań i szkolenia. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html