Zapraszamy na Dni Polskie w Kijowie

 

Dni Polskie w Kijowie to duże wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej najlepszych polskich szkół wyższych, jak również przedstawienie możliwości współpracy w ramach projektów europejskich w obszarze edukacji, nauki i innowacyjności. To kolejny krok mający na celu wspieranie współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Polską a Ukrainą.

Otwarcie Dni Polskich nastąpi 6 kwietnia 2017 r. przy okazji międzynarodowych targów edukacyjnych "Osvita ta kar'era" w Kijowie, na których Fundacja Edukacyjna przygotowuje wspólny polski pawilon.

Szczegółowe informacje: http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=9600:temat-wydania&catid=236:128-newsletter-2016&Itemid=100284