Ponownie ruszył nabór wniosków w programie Premia na Horyzoncie

Ponownie ruszył nabór wniosków w programie Premia na Horyzoncie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w trybie ciągłym nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie. Wsparcie finansowe mogą uzyskać jednostki naukowe, które realizują bądź realizowały projekty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programu EURATOM. Uzyskane środki mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów.


Szczegółowe informacje:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html