Bezpłatny dostęp do zagranicznych ośrodków badawczych

 

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.

 

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:

– Włochy: Synchrotron Elettra
– Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe
– Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruera Boškovicia
– Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej
– Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola
– Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
– Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się na stronie CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: useroffice@ceric-eric.eu.

 

Wnioski należy składać do 2 października br.

 

 

Szczegółowe informacje: 

www.ceric-eric.eu.