Logo HR dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 


W dniu 10.02 br. Komisja Europejska nadała Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach logo "HR Excellence in Research". Prace nad przygotowaniem strategii HR i Planu Działań trwały od czerwca 2016 roku.


Logo HR jest wyróżnieniem dla instytucji, które tworzą przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji poprzez wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji prawnych. Oba dokumenty nakreślają potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki zawodowej. Uzyskanie Loga to dla uczelni prestiż i wyróżnienie za zapewnienie zgodnej z europejskimi standardami przestrzeni do nauki.


Obecnie, logo HR otrzymały 42 instytucje z Polski, z czego jedynie 11 to uniwersytety.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o logo HR, znajdziecie Państwo na stronie:


https://www.euraxess.pl/pl/poland/naukowcy/karta-i-kodeksnaukowcy