Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na wydarzenia związane z obchodami dziesięciolecia funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC)

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) zaczęła funkcjonować w 2007 r. i finansuje przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe prowadzone w Europie.

W tym roku w wielu krajach w Europie i na świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 10 lat funkcjonowania ERC. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na otwartą sesję: Naukowcy – polscy, poziom – światowy. Laureaci konkursów European Research Council o swoich projektach, która odbędzie się 27 marca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Szczegóły dotyczące spotkania wkrótce pojawią się na stronie KPK:

www.kpk.gov.pl