Ruszył nabór zgłoszeń do programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

 

 

Od 8 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 17. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. W ramach programu, kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz na uzyskanie wsparcia finansowego.
Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej opisując m. in. swój dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań.

W konkursie mogą brać udział kandydatki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 35. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin programu określa zasady, warunki i kryteria zgłoszeń.

 

W 2017 roku został wprowadzony dwuetapowy proces ewaluacji prac:

I. wszystkie prace, spełniające wymogi formalne i kryteria zgłoszeń do programu będą oceniane przez ekspertów zewnętrznych,
II. spośród prac najwyżej ocenionych przez ekspertów Jury wybierze stypendystki 17. edycji programu.


Wysokość stypendiów:

stypendium habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,
stypendium doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,
stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł

 

Kandydatury do 17. edycji programu można zgłaszać od 8 marca do 30 kwietnia 2017 roku poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.fwis.fr/en/user_session/new. Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną nagrody, odbędzie się 18 października w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje na stronie:
http://lorealdlakobietinauki.pl/