Dofinansowanie dla Polski po 323 konkursach Programu Horyzont 2020

 

Po 323 konkursach Programu Horyzont 2020, Polska otrzymała dofinansowanie w wysokości 218,44 mln euro. Odnotowała tym samym wskaźnik sukcesu na poziomie 11,90% w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych oraz 7,02% w odniesieniu do przyznanego finansowania. Średnie wskaźniki sukcesu dla wszystkich państw członkowskich to odpowiednio 14,88% dla liczby uczestnictw i 11,53% dla przewidywanego dofinansowania. Polska plasuje się na 15 pozycji wśród 28 państw członkowskich, natomiast jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej.


Najwięcej polskich uczestnictw znajdziemy w projektach realizowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii, infrastrukturach badawczych, transporcie czy wreszcie w instrumencie MŚP.
Jednostki, które najczęściej aplikują o środki z programu Horyzont 2020 to w kolejności: uczelnie, instytuty badawcze i PAN, przemysł (przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP), oraz administracja publiczna i samorządowa. Najwięcej środków (prawie 64 mln euro) pozyskał Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, a tuż za nim plasuje się Uniwersytet Warszawski. Spośród MŚP wyróżniają się Fundingbox Accelarator sp. z o.o., a z przedstawicieli dużego przemysłu Selena Labs sp. z o.o..


W ujęciu regionalnym, zarówno w kontekście liczby uczestnictw w projektach, jak i pozyskanego dofinansowania, na pierwszym miejscu plasuje się województwo mazowieckie, pozyskując prawie 50% zdobytych funduszy. Na dalszych pozycjach są województwa: wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie i lubelskie.